İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Geleceği

2013-04-04 17:55:00
GİRİŞ Günümüzde insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi kavramı tartışmaları sürerken teknolojik gelişmeler ve beraberinde gelen değişim, çalışan iş gücü yönetimi ile ilgili çözümleri de beraberinde değiştirmektedir. Bugün birçok firmada, organizasyonun kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş programlar, iş gücünün yönetimi açısından kolaylıklar sağlamakta ve daha etkin kontrollerin yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Büyük oranda teknolojinin pay sahibi olduğu bu gelişmeler gelecekte nasıl bir yol çizeceğinin ipuçlarını bizlere bugünden vermektedir. İş gücü yönetimi kavramı, insan kaynakları ifadesinin içerisinde yer aldığından, insan kaynakları yönetimi kavramını kullanmak daha yerinde olacaktır. Çalışan iş gücü yönetimi ile insan kaynakları yönetimi kavramları arasındaki farkı şu şekilde özetlemek mümkündür. Personel yönetimi... ...


Kaynak : kaankarabulut.blogcu.com

16
0
0
Yorum Yaz